Javada Değişken Tipler

Java dilinde değişkenlerin tanımlanmasında kullanılan Primitive(temel), nesne tanımlanmasında kullanılan Referans tipleri ve tip olarak NULL veri tipi sayılabilmektedir.
Primitif Tipler : Genel olarak sayısal veri tutmak için kullanılırlar.Sayısal tipler tam sayı ve ondalıklı olarak 2’ye ayrılır.Tek karakterli ya da true-false tipindeki verileri tutmak için de primitif tipler bulunmaktadır.
1-Byte
8 bittir.Tamsayı türünde -128 ile 127 arasında değerleri alır.Varsayılan değeri 0’dır.
2-Short
16 bittir.Tamsayı türünde -32768 ile 32767 arasında değerleri alır.Varsayılan değeri 0’dır.
3-Int
32 bittir.Tamsayı türünde -2^31 ile -2^31-1 arasında değerleri alır.Varsayılan değeri 0’dır.
4-Long
64 bittir.Tamsayı türünde -2^63 ile -2^63-1 arasında değerleri alır.Varsayılan değeri 0L’dır.
5-Float
32 bittir.Ondalıklı sayı türünde -3.4*10^38 ile 3.4*10^38 arasında değerleri alır.Varsayılan değeri 0.0f’dır.
6-Double
64 bittir.Ondalıklı sayı türünde -1.7*10^308 ile 1.7*10^308 arasında değerleri alır.Varsayılan değeri 0.0d’dır.
7-Char
16 bittir.Karakter türünde değerler alır.İçerisine yalnızca bir harf,rakam,işaret girilebilir.Değerler tek tırnak(‘ ‘) arasına yazılmalıdır.Varsayılan değeri \u0000 ‘dır.
8-Boolean
Yalnızca 2 değer alır(true ve false).Bellekte bir bit yer kaplarlar.Varsayılan değeri false’dır.

Referans Tipler:
Array ,Class,Interface olarak tutabileceğimiz 3 referans tipi vardır.Referans tiplerde primitif tiplerden farklı olarak işlemler değişkenin kendisi ile yapılır. Yani primitif değişkenlerdeki gibi kopya üzerinden değil orijinal değer üzerinden işlem yapıldığı için değeri değişir.Referans tiplerde değişkenlerin adresleri tutulur , new anahtar sözcüğü ile tanımlanırlar.Heap bellekte tutulurlar.
A-String
String referans tipindedir.Charların birleşmesinden oluşmuştur .Chardan farklı olarak çift tırnak(” “) arasında yazılmalıdır.

1-Array
Diziler, her bir değer için ayrı değişkenler bildirmek yerine, birden çok değeri tek bir değişkende depolamak için kullanılır.
2-Class
Bir java sınıfı kendi özniteliklerini belirleyen değişkenleri ve fonksiyonları içeren bir birimdir.
3-Interface
Java’da soyutlama sağlamada interface de kullanılmaktır.
Bir interface, ilgili yöntemleri boş gövdelerle gruplamak için kullanılan tamamen ” soyut bir sınıf ” dır.

Null Tipi
Null: Herhangi bir değere sahip olmama durumuna verilen isimdir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.